De vrienden

 

Wij zijn een groep enthousiaste mannen en vrouwen die bij elkaar komen op,

onder andere, de Shabbat en de Bijbelse feesten.

 

Wat ons bindt is het diepe verlangen om de God van Abraham, de God van Izaäk

en de God van Jacob te dienen.

 

Daarom willen we ons verdiepen in Zijn Woord, Zijn Thora die Hij aan Zijn volk,

het volk Israël, heeft gegeven.

 

Wij willen net als Ruth door het Losserschap, bij dat Volk en hun God horen

en hen dienen.

 

Wij willen dat doen in een vriendschappelijke omgeving

waar zowel Joden als niet-Joden zich thuis voelen,

in antwoord op het gebed van Rabbi Shaul;

 

Also I pray that you will be rooted and founded in love,

so that you, with all God's people, will be given strength to grasp the breadth,

length, height and depth of the Messiah's love,

yes, to know it, even though it is beyond all knowing, so that you will be filled

with all the fullness of God.

  

Ephesians 3:17-19

Complete Jewish Bible by David Stern

 

Ook bid ik dat jullie geworteld en gefundeerd zullen zijn in liefde,

zodat jullie samen met al G'ds kinderen, de hoogte, de breedte en de diepte

zullen bevatten van de liefde van de Messias, ja, dat jullie het zullen weten

ook al gaat het alle verstand te boven, zodat jullie gevuld worden met de volheid van G'd.

Copyright 2012-2020 © ישיבת החברים